Welkom bij Arrow Consultants, sinds 1992


Arrow Consultants werkt in wijken en dorpen aan leefbaarheid.
Mensen staan in onze projecten centraal.

Jan van der Bij
Arrow Consultants


Arrow Consultants organiseert beweging.


Wij zetten onze expertise in voor:
• Wijkaanpak en dorpsplannen
• Projecten op het snijvlak van fysiek en sociaal
• Sociaal-economische beleidsanalyses
• Activerend leefklimaatonderzoek (onderzoek, activering en   burgerparticipatie)
• Multifunctionele ontmoetingsruimtes
• Maatschappelijk ondernemen
• Conferenties en cursussen
• Gastdocentschappen
• Procesbegeleiding en projectmanagement
• Ontwikkeling en implementatie wijkbeheer
• Fondsenwerving


Onze opdrachtgevers zijn:
- Gemeenten
- Woningcorporaties
- Projectontwikkelaars
- Maatschappelijke instellingen
- Bewonersorganisaties
- Welzijns- en zorginstellingen
- Provincies
- Rijksoverheid


Mensen zijn de stuwende kracht
Met hun hart voor de buurt of de buren, hun woede, hun irritatie, hun verdriet of geluk, met hun verlangens.


Mensen vinden elkaar graag in stappen die ze samen voorwaarts zetten.


Het voedt ambitie en is van blijvende betekenis voor de hele buurt.

Naast een woning, inkomen en educatie zijn keuzevrijheid en het gevoel grip te hebben op je eigen situatie bepalend voor geluk.


Een aantal jaren geleden beschreef het Sociaal Cultureel Planbureau eens wat er – naast hardware als woning, inkomen, educatie – nodig was om geluk te creëren. Het was een poging te laten zien wat ‘leefbaarheid’ nu eigenlijk is. De conclusie van het SCP was dat het gaat om keuzevrijheid, om het gevoel te hebben grip te hebben op je leefsituatie, fysiek-ruimtelijk, financieel-economisch en sociaal-cultureel. Een wethouder in Midden-Drenthe zei dat het ging om “de organisatorische vitaliteit om het eigen perspectief te kunnen beïnvloeden”.


Grip op leefomstandigheden
Arrow Consultants begint waar veel anderen eindigen:
• Bij het samenbrengen van bewoners, ondernemers, overheden en   maatschappelijke partners in (stads)wijk of dorp.
• Onze projecten varen op hun kennis van het woongebied en   stimuleren een actieve rol en inbreng van alle partijen.
• Haalbare en concrete initiatieven ontstaan waar mensen hun talenten   willen inzetten voor hun buurt.
• Grip hebben op je leefomstandigheden, daar draait het om in wijken   en dorpen.
• Waar mensen echte invloed hebben op hun sociale en fysieke   omgeving, waar hun hart voor de buurt spreekt, daar is van   leefbaarheid sprake.
• Voor de meeste mensen geldt dat hun buurt er toe doet. Het is de   plek waar ze thuiskomen, waar hun kinderen opgroeien, waar   vriendschappen ontstaan, waar ze hun geluk zoeken.